TINY RABBITS – FRENCHMAN // KRÓLIK FRANCUZ

SZYCIE

Reklamy

RABBIT’S HOUSE N°5//KRÓLICZY DOMEK NR 5

SZYCIE

Rabbits villa n°5. This time the two gardeners are living in this house. Besides the tulips cultivation they also have a large bookshelf ready to be filled up with books. // Królicza willa nr 5. Tym razem to dwie ogrodniczki mieszkają w tym domku. Oprócz uprawy tulipanów mają też duży regał gotowy na wypełnienie książkami.

 

TINY RABBITS – FORGET ME NOT // KRÓLICZKA NIEZAPOMINAJKA

SZYCIE

After quite a long time without sewing rabbits -_- …finally a new rabbit lady appeared for Maia! 🙂 Her blue dress she reminds me of forget-me-nots *-* ah! // Po dość długim czasie bez szycia króliczków -_- …w końcu pojawiła się nowa królicza dama dla Maji! 🙂 Jej błękitna sukienka przypomina mi niezapominajki *-* ach!

królicza-niezapominajka