RABBIT’S HOUSE N°5//KRÓLICZY DOMEK NR 5

SZYCIE

Rabbits villa n°5. This time the two gardeners are living in this house. Besides the tulips cultivation they also have a large bookshelf ready to be filled up with books. // Królicza willa nr 5. Tym razem to dwie ogrodniczki mieszkają w tym domku. Oprócz uprawy tulipanów mają też duży regał gotowy na wypełnienie książkami.

 

Reklamy